Bộ môn Giải phẫu thuộc Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 1571/QĐ-ĐHTV ngày 11 tháng 07 năm 2014 với chức năng và nhiệm vụ như sau:

  • Chuyển giao kiến thức về giải phẫu trong đào tạo các bậc học cao đẳng và đại học. Giảng dạy về giải phẫu cho các đối tượng bậc đại học: Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Xét nghiệm, Cử nhân Y tế Công cộng và bậc cao đẳng: Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng Xét nghiệm.
  • Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giải phẫu, giải phẫu ứng dụng lâm sàng.
  • Bảo quản tốt các thi thể hiến thân cho khoa học để phục vụ tốt công tác dạy – học và nghiên cứu khoa học.

Nhân sự Bộ môn Giải phẫu

STT Họ và tên Chức vụ Email
1 BS.CKII. Trần Kiến Vũ Trưởng Bộ môn drtrankienvu@gmail.com
2 BS. Đoàn Dương Chí Thiện Giảng viên doanduongchithien@tvu.edu.vn
3 Nguyễn Thế Nhân Kỹ thuật viên thenhan@tvu.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here