• Bộ Môn Giải Phẫu (đảm nhận giảng dạy các môn học sau: Giải phẫu 1,2: y đa khoa, răng hàm mặt, y học dự phòng; Giải Phẫu học: Các lớp cử nhân khác (xét nghiệm, dược, …)

TS.BS. Trần Kiến Vũ

Trưởng BM

Email: drtrankienvu@gmail.com

ThS.BS. Đoàn Dương Chí Thiện

Phó Trưởng BM

Email: doanduongchithien@tvu.edu.vn

ThS.BS. Khánh Phương

Phó Trưởng BM

Email: vkphuong@tvu.edu.vn

BS. Lê Văn Đảm

Giảng viên

Email: lvdam@tvu.edu.vn

BS. Trần Hoàng Hiếu

Giảng viên

Email: thhieu@tvu.edu.vn

Nguyễn Thế Nhân

Kỹ thuật viên

Email: thenhan@tvu.edu.vn

Nguyễn Thị Thùy Huyên

Kỹ thuật viên

Email: ntthuyen@tvu.edu.vn

Bộ Môn Nhiễm:

Bệnh truyền nhiễm đã gắn liền với lịch sử phát triển của loài người. Cho đến nay, điều trị bệnh nhiễm trùng và phòng bệnh nhiễm trùng vẫn là mô hình quan trọng về đào tạo Y tế trên toàn cầu. Việt Nam là một nước nằm trong khu vực nhiệt đới, với mô hình bệnh tật chủ yếu là các bệnh nhiễm trùng. Trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các dịch bệnh mới nổi và nguy hiểm. Nghị quyết 20-NQ/TW 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng đã nêu ra nhiều lĩnh vực trong đó có các công tác chăm sóc, điều trị và phòng chống các bệnh truyền nhiễm là những trọng điểm cần thực hiện trong thời gian tới đây. Tại khoa Y – Dược trường Đại học Trà Vinh, Bộ môn Nhiễm đảm trách học phần Truyền nhiễm, hỗ trợ đào tạo cho nhân viên Y tế cũng như người dân về lĩnh vực truyền nhiễm.

Mục tiêu đào tạo:

  • Đào tạo chuyên môn về học phần truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cho các sinh viên thuộc khối ngành y tế, đáp ứng đào tạo sinh viên y tế có khả năng lập kế hoạch, thực hiện và giám sát triển khai các hoạt động khám điều trị và dự phòng bệnh truyền nhiễm trong bệnh viện và cộng đồng.

Đào tào cán bộ làm công tác nghiên cứu, đào tạo về truyền nhiễm và điều hành các chương trình hoạt động phòng bệnh truyền nhiễm ở các cấp từ trung ương đến địa phương và các Bộ, ngành liên quan góp phần thực hiện các chiến lược.

ThS.BS Tào Gia Phú

Phó Trưởng Bộ môn

Emai: tgphu@tvu.edu.vn

Bộ môn Sản:

 

ThS.BS Võ Thị Thùy Linh

Phó Trưởng Bộ môn Sản

Giảng viên Email: vttlinh@tvu.edu.vn

Bs. Võ Hồng Phương Anh

Giảng viên Email: vhpanh@tvu.edu.vn

Bs. Nguyễn Thị Kim Hiền

Giảng viên Email: ntkhien@tvu.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here