“Đồng hành – Tin cậy – Công nghệ”

“Đồng hành”: Sinh viên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học được đào tạo với mục tiêu là một cộng sự đồng hành cùng các bác sĩ và các nhân viên y tế lâm sàng, có kiến thức và kỹ năng vững chắc.

“Tin cậy”: Sinh viên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học được đào tạo có kiến thức vững chắc về lý thuyết lâm sàng cũng như kỹ năng ổn định để thực hiện các xét nghiệm với độ chính xác và tin cậy cao.

“Công nghệ”: Sinh viên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học được tiếp cận và có khả năng thích ứng với các thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm tiên tiến luôn được cập nhật.

Tầm nhìn (Vison)

Trở thành một trong những chương trình đào tạo không thể thiếu trong lĩnh vực y tế; không ngừng đổi mới, sáng tạo và tiếp cận các kỹ thuật xét nghiệm y học tiên tiến với mục tiêu nâng cao chất lượng xét nghiệm trong hệ thống ngành y tế của Việt Nam.

Sứ mệnh (Mission)

Đào tạo nguồn nhân lực Kỹ thuật viên xét nghiệm y học có y đức và trình độ chuyên môn cao giúp hỗ trợ công tác khám, chẩn đoán, theo dõi và điều trị lâm sàng góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here