Giới thiệu Khoa Dược – Chương trình đào tạo Dược học

Khoa Dược được thành lập theo Quyết định số 2475/QĐ-ĐHTV, ngày 15/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

Chương trình Dược học của Trường Đại học Trà Vinh được xây dựng và ban hành lần đầu vào năm 2014 và hoàn thiện vào năm 2022 với các tiêu chí rõ ràng và gắn kết với tầm nhìn, sứ mệnh của Khoa Y Dược và Nhà trường.

Triết lý giáo dục của Chương trình Dược học “Trách nhiệm – Năng lực – Thích ứng”

  • “Trách nhiệm”: Sinh viên ngành dược ý thức đầy đủ trách nhiệm cá nhân và nghề nghiệp của mình đối với ngành dược và xã hội để có hành vi tốt bảo vệ tốt sức khỏe cộng đồng.
  • “Năng lực”: Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình học không ngừng được nâng cao đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của xã hội.
  • “Thích nghi”: Học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy để thích ứng với môi trường và yêu cầu thay đổi.

Nhiệm vụ

  • Chương trình nhằm cung cấp nguồn nhân lực có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ bản, có kiến thức chuyên môn cơ bản và kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; có năng lực sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt. Ngoài ra, dược sĩ tốt nghiệp của TVU có thể nghiên cứu khoa học, tự học để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân

Tầm nhìn

  • Khoa Dược Trường Đại học Y Dược tiếp tục phát triển chương trình đào tạo “Dược học” với đặc điểm lấy sinh viên làm trung tâm, tích hợp và cập nhật khoa học công nghệ tiên tiến, mang tính nhân văn và cộng đồng

Click here for ENGLISH version

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here