Khoa Y-Dược, Trường Đại học Trà Vinh xin thông báo tuyển sinh chuyên khoa cấp I, Đợt 2 năm 2022. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học (A11.101), số điện thoại: 02943.779.888. (File thông báo đính kèm)

PDF Embedder requires a url attribute TB-1402-THONG-BAO-TUYEN-SINH-CHUYEN-KHOA-CAP-I-DOT-THANG-2-NAM-2022

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here