1. Triết lý giáo dục: “Giáo dục khai phóng với dạy – học dựa vào thực hành”

Educational Philosophy: Liberal Education – Practice-based learning

2. Tầm nhìn (Vision)

Khoa Y – Dược là đơn vị chuyên môn đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng trong lâm sàng trở thành mô hình Trường – Viện xuất sắc, sáng tạo và thích ứng cao trong khu vực

School of Medicine and Pharmacy have ambitious goals, preparing scientists and health care professionals who will make significant contributions to local and regional health systems in terms of care services and technology transfer, and form the excellent School – Institute model in adaptability and creativity

3. Sứ mệnh (Mission)

Khoa Y – Dược đào tạo đa ngành, đa cấp, liên thông trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cộng đồng; ứng dụng mô hình Trường – Viện trong gắn kết chặt chẽ với hệ thống các Bệnh viện, Trung tâm Y tế và trạm Y tế trong khu vực

Being an institution of multi-disciplinary education and training, multi-level, joint training in the field of health science; promoting innovation through scientific research and technology transfer; developing the application of scientific and technological achievements to serve the community; excelling School – Institute model in the linkage of diverse health care settings.

Admin

 

Chia sẻ
Bài tiếp theoNURSING DEPARTMENT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here