Bộ môn Y tế Công cộng, khoa Y – Dược, trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo quyết định số 821/QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh.  Với đội ngũ giảng viên có trình độ, nhiệt tình, hệ thống giảng đường, trang thiết bị hiện đại và các dịch vụ hỗ trợ đa dạng nhằm tạo ra môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên góp phần đào tạo nguồn nhân lực về Y tế công cộng.

 1. Cơ cấu tổ chức

Bộ môn luôn hướng tới mục tiêu đào tạo Y tế Công cộng (trình độ Đại học), Bác sĩ Y học dự phòng (trình độ Đại học), Thạc sĩ Y tế Công cộng và thạc sĩ Quản lý y tế có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở và các chuyên ngành liên quan đến Y tế Công cộng, Y học Dự phòng, Quản lý Y tế để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người dân.

Hiện nay,  Bộ môn đang quản lý 4 Chương trình đào tạo bao gồm: Y tế Công cộng (trình độ Đại học), Bác sĩ Y học dự phòng (trình độ Đại học), Thạc sĩ Y tế Công cộng và thạc sĩ Quản lý y tế của Trường Đại học Trà Vinh đảm bảo tính khoa học, kết hợp hài hòa giữa tri thức y học kinh điển và hiện đại, luôn được cập nhật và bám sát với thực tiễn tại Việt Nam.

 1. Mục tiêu đào tạo

Bộ môn luôn hướng tới mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Y tế Công cộng có y đức, sức khoẻ, có kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, y học cơ sở, y tế công cộng để tham gia phát hiện và tổ chức giải quyết các vấn đề sức khoẻ ưu tiên trong cộng đồng; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

 1. Nhiệm vụ thực hiện

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức biên soạn, chỉnh sửa chương trình, giáo trình môn học

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học

– Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc bộ môn

 1. Công tác đào tạo

Hiện nay,  Bộ môn đang quản lý 4 Chương trình đào tạo bao gồm: Y tế Công cộng (trình độ Đại học), Bác sĩ Y học dự phòng (trình độ Đại học), Thạc sĩ Y tế Công cộng và thạc sĩ Quản lý y tế của Trường Đại học Trà Vinh đảm bảo tính khoa học, kết hợp hài hòa giữa tri thức y học kinh điển và hiện đại, luôn được cập nhật và bám sát với thực tiễn tại Việt Nam.

Bậc Đại học

 • Cử nhân Y tế Công cộng (Chính qui và liên thông)
 • Y học dự phòng trình độ Đại học (Chính qui)
 • Giảng dạy các học phần Y tế công cộng cho các sinh viên chính quy, liên thông của bộ môn khác trong Khoa Y – Dược, Đại học Trà Vinh.

Bậc sau đại học:

 • Thạc sĩ quản lý y tế (Định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng)
 • Thạc sĩ Y tế Công cộng (Định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng)
 1. Một số hình ảnh hoạt động của sinh viên 

Hình 1. Đại hội đoàn lớp DA21YHDPA (nhiệm kỳ 2022-2023)

Hình 1. Đại hội đoàn lớp DA21YHDPA (nhiệm kỳ 2022-2023)

Hình 2. Sinh viên tham gia và đạt giải nhất Cuộc thi hát Karaoke giành cho sinh viên năm 2022

Hình 2. Sinh viên tham gia và đạt giải nhất Cuộc thi hát Karaoke giành cho sinh viên năm 2022

Hình 3. Sinh viên tham gia và đạt giải nhất Cuộc thi hát Karaoke giành cho sinh viên năm 2022

 

Hình 4. Sinh viên tham gia thể thao và các hoạt động ngoại khóa

Hình 5. Sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here