BỘ MÔN XÉT NGHIỆM

Tầm nhìn sứ mệnh

  “Đồng hành - Tin cậy – Công nghệ” “Đồng hành”: Sinh viên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học được đào tạo với mục tiêu là một cộng sự đồng hành cùng các bác sĩ và các nhân viên y tế lâm sàng, có kiến thức và kỹ năng vững chắc. “Tin cậy”: Sinh viên ngành Kỹ thuật Xét...

COMPETENCES AND QUALITIES TOWARD STUDENTS GRADUATED

Professional competences A Testing practice B Biosafety assurance in testing practice C Laboratory organisation and management D Test quality improvement E Effective information technology usage Personal and career development competences F Effective communication in professional performance G Evidence-based scientific research H Capabilities of independent working and group cooperation I Analytical ability and professional development K Changing and diverse environment adaptation and lifelong learning Qualities L Lawful conformity in discipline practice M Career ethics N Responsibilities with individual and society O Professionalism

NHÂN SỰ

Ms. Nguyen Ngoc TheThe Deputy Head of Medical laboratory DepartmentDivision of BiochemistryContact: nguyenngocthe@tvu.edu.vn Ms. Ngo Anh DuyLecturerDivision of HaematologyContact: ngoanhduy@tvu.edu.vn Ms. Trang Thi Hong NhungLecturerDivision of...

Tin Tức - Sự Kiện