VĂN BẢN

QUY CHẾ HỌC VỤ, TÍNH ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT VÀ LÂM SÀNG DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

Quy chế học vụ và tính điểm học phần lý thuyết Quy chế học vụ và tính điểm dành riêng cho học phần lâm sàng

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT NĂM 2021

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ KHOA Y-DƯỢC CÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021 I. CƠ SỞ TT HỌ VÀ TÊN TÊN SÁNG KIẾN 1.       Võ Thị Thùy Linh Sử dụng...

Tin Tức - Sự Kiện